btn kody

KALENDARZ HISTORYCZNY

22/10/1843

W Pińczowie urodził się Tadeusz Szymon Włoszek.

 

O nas

Kieleckie więzienie

wczesniejHistoria kieleckiego więzienia sięga I połowy XIX wieku. Utworzyły je władze powstałego w 1816 roku w Królestwie Polskim województwa krakowskiego, które znalazło siedzibę w Kielcach. Więzienie umieszczono w przebudowanych i przystosowanych do nowych funkcji dawnych wozowniach i stajniach pałacu biskupów krakowskich. W latach 70-tych XIX wieku we wszystkich budynkach poza skrzydłem południowym dobudowano jedną kondygnację
i w tym kształcie kompleks więzienny funkcjonował aż do końca lat 70-tych XX wieku.

Po powstaniu styczniowym w więzieniu na Zamkowej umieszczono setki osób, które po śledztwie trafiały z wyrokami do twierdz lub na zesłanie na Syberię. Wydano tu też kilka wyroków śmierci na powstańców. W pierwszych latach
XX wieku przetrzymywano w kieleckim więzieniu rewolucjonistów 1905 roku, działaczy niepodległościowych, wielu bojowców Polskiej Partii Socjalistycznej.

W latach 1918-1939 w więzieniu przetrzymywano więźniów kryminalnych oraz więźniów politycznych oskarżanych
o działalność komunistyczną.

Po wybuchu II wojny światowej w murach więzienia zorganizowano obóz jeniecki dla żołnierzy polskich wziętych
do niewoli w walkach na północy Kielc, a 25 października więzienie przejęło gestapo. W środkowym pawilonie utworzono oddział polityczny, w którym przetrzymywano osoby podejrzane o działalność przeciw porządkowi okupanta, w tym wielu członków ruchu oporu. Poddawano ich tu torturom w pomieszczeniu kaplicy na I piętrze pawilonu. Częste były przypadki zabójstw więźniów i rozstrzeliwań na terenie więziennym. Wielu więźniów trafiło
do obozów koncentracyjnych. Przez kieleckie więzienie do stycznia 1945 roku przeszło nie mniej niż 16 tys. osób.

15 stycznia więzienie przejęło NKWD, a następnie Urząd Bezpieczeństwa. Cele zapełniły się represjonowanymi żołnierzami polskiego podziemia. Poddawano ich tu torturom, wykonywano wyroki śmierci. 4 sierpnia 1945 roku uwięzionych żołnierzy Armii Krajowej odbił w śmiałej akcji oddział Armii Krajowej pod dowództwem Antoniego Hedy „Szarego” i Stefana Bembińskiego „Harnasia”. Represje żołnierzy polskiego podziemia w więzieniu UB trwały
do 1956 roku.

W latach Polski Ludowej na Zamkowej mieścił się areszt śledczy, w 1979 roku więźniowie przeniesieni zostali
do nowego Zakładu Karnego na Piskach. Budynki przy ulicy Zamkowej opustoszały.

W 1995 roku grupa Kielczan w zachodnim skrzydle kompleksu więziennego zorganizowała Muzeum Pamięci Narodowej – Kieleckie Więzienie 1939-1945. W karcerach i piwnicach eksponowano pamiątki związane z walką Armii Krajowej
z okupantem hitlerowskim oraz pamiątki po więźniach Urzędu Bezpieczeństwa. Muzeum funkcjonowało do 2005 roku.

Po przejęciu przez miasto niszczejących budynków w dawnym kompleksie budynków zespołu więziennego powstała jednostka budżetowa Wzgórze Zamkowe, w skład której wchodzą: Instytut Designu oraz Ośrodek Myśli Patriotycznej
i Obywatelskiej.teraz

POBIERZ KATALOG

DOWNLOAD CATALOG

Projekt graficzny i wykonanie - WZ, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.