btn kody

KALENDARZ HISTORYCZNY

27/5/1797

Rodzi się Gustaw hr. Małachowski

 

Kalendarz historyczny

Historic Date

Title

Description

27/5/1797

Rodzi się Gustaw hr. Małachowski

W Końskich urodził się Gustaw hrabia Małachowski, właściciel Ćmielowa, członek Towarzystwa Patriotycznego, a także wiceminister spraw zagranicznych w powstańczym rządzie narodowym

27/5/1809

Polsko - austraiackie potyczki

W rejonie Chwałek, Gołębic i Kobiernik miały miejsce potyczki miedzy polskimi patrolami a austriacką armią feldmarszałka Schaurotha, która przygotowywała się do ataku na Sandomierz. Austriacy przerwali działania i wycofali się spod Sandomierza czekając na przybycie posiłków.

27/5/1917

Zlot na wzgórzu

W Kielcach w dn. 27-28 V, miał miejsce I Zlot Okręgowy Harcerzy, podczas którego na wzgórzu Brusznia ustawiony został krzyż, który został ufundowany przez harcerzy dla uczczenia pamięci powstańców styczniowych.

27/5/1943

Zamiana w Hufiec

Szczep Harcerski został uznany za Hufiec Harcerski w Pińczowie, w wyniku nawiązania kontaktu z władzami centralnymi konspiracyjnego harcerstwa.

27/5/1979

Uroczystości w Czarncy

Podczas zlotu hufca włoszczowskiego w Czarncy, uroczyście nadano imię Stefana Czarnieckiego. Dokonano otwarcia izby pamięci poświęconej hetmanowi Czarnieckiemu.

Projekt graficzny i wykonanie - WZ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.